สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย เตรียมยื่น

ข่าวกีฬา

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย เตรียมยื่นเอกสารข้อมูลจากฟีฟ่ามาใช้ การร่างระเบียบการแข่งขัน รวมถึงการจัดวิธีการซ้อม โดยให้ไปในแนวทางเดียวกับข้อมูลของรัฐในช่วงโควิด-19 ระบาด ตามมาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 3

ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ประชุม วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินออกไปนั้น

มีมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 3 ออกมา ซึ่งจะมีผล วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 กิจกรรมในหมวดที่ 2 ด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ

 ระบุว่า ให้เปิดดำเนินการได้ เฉพาะกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกาย หรือการฝึกซ้อมในประเภทกีฬาเท่านั้น เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเก็ตบอล และวอลเลย์บอล โดยไม่เป็นการแข่งขัน และมีผู้ร่วมกิจกรรมที่อยู่ในบริเวณสนามกีฬา (ไม่นับรวมผู้เล่น) ไม่เกิน 10 คนเท่านั้น

ในส่วนของ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ก็ได้ยื่น เอกสารชื่อว่า Covid-19 : Medical considerations for a return to footballing activity เพื่อให้ข้อมูลแก่ประเทศชาติสมาชิก ถึงแนวทางปฏิบัติการ ตั้งแต่วิธีฝึกซ้อม ไปจนถึงการจัดแข่งขัน ในมุมมองของแพทย์กีฬาฟุตบอลไทย ซึ่งถูกร่างมาจากตัวแทนแพทย์จากทุกสมาพันธ์ฟุตบอลทั่วโลก

Tagged